DAISHO

(KATANA / WAKIZASHI)

MUNETSUGU / KANESADA

IN KOSHIRAE

 

 

 

 

 

 

KATANA

 

WAKIZASHI

 

KOSHIRAE

 

 

KATANA (DAITO)

MUNETSUGU

SUGATA: SHINOGI ZUKURI

MEI:  ECHIZEN no KUNI MUNETSUGU

DATE:  NONE

NAGASA:  64.77cm (25.5")

OVERALL:  82.23cm (32.375")

MIHABA:  2.86cm (1.25")

KASANE:  0.48cm (0.19")

SORI:  1.9cm (0.75")

NAKAGO: SURIAGE

MEKUGI ANA: THREE

YASURIME:  TAKANOHA

MUNE: IORI

HADA:  KO-ITAME

HAMON: GUNOME MIDARE

BOSHI: KO-MARU

HORIMONO OMOTE: NONE

HORIMONO URA: NONE

HABAKI:  1 PC SILVER PLATE

KOSHIRAE

 

_____________________________________________

 

WAKIZASHI (SHOTO)

KANESADA

SUGATA: SHINOGI ZUKURI

MEI:  SHINANO no KAMI KANESADA

DATE:  NONE

NAGASA:  45.2cm (17.8")

OVERALL:  58.89cm (23.19")

MIHABA:  2.86cm (1.125")

KASANE:  0.48cm (0.19")

SORI:  1.27cm (0.5")

NAKAGO: UBU

MEKUGI ANA: ONE

YASURIME:  KATTE SAGARI

MUNE: IORI

HADA: KO-ITAME

HAMON:  CHOJJI

BOSHI: KO-MARU

HORIMONO OMOTE: NONE

HORIMONO URA: NONE

HABAKI:  1 PC SILVER PLATED

KOSHIRAE

This ais a nice Daisho in Koshirae, for details of each component, see individual pages.

 

$5000 plus S/H  

 

PURCHASE / INQUIRIES