KO-BIZEN YOSHIKANE

EISHO c. 1046 - KOWA c.1099

NBTHK JUYO TOKEN

 

KO-BIZEN:
________
KORESUKE TEN-ROKU 970
___|____
SUKEKANE EI-EN 987
_______________________|________________________
___|____                                                                            ____|____
NAGAKANE KAN-NIN 1017                                    SADATOSHI KAN-NIN 1017
|_____________________________ ______________________________
___|____                                           __ _|____                                         ____|____
MOTOKANE EI-SHO 1046              HIDEKANE EI-SHO 1046          YOSHIKANE EI-SHO 1046
___|_____                                                                                                 ____|____
KUNITSUGU JI-RYAKU 1065                                                               YOSHIKANE KO-WA 1099