HIRA SANKAKU YARI

MONJYU KANEHISA

c.1715

NTHK KANTEISHO

 

SUGATA:  HIRA SANKAKU (3 SIDED) YARI

MEI: MONJYU KANEHISA SAKU

DATE: SHOTOKU NI MIZUNOE TATSU ROKU GATSU JU GO BI

NAGASA: 11.97cm

OVERALL: 33.33cm

SORI: 0

NAKAGO: UBU

MEKUGI ANA: ONE

HADA: MOKUME

HAMON: SUGUHA

HORIMONO OMOTE: BO-HI

HORIMONO URA: NONE

SHIRASAYA

 

HIRA SANKAKU YARI

MONJYU KANEHISA

c.1715

NTHK KANTEISHO

Sankaku Yari by Monjyu Kanehisa.  The Monjyu Kanehisa school dates back to the Muromachi period.  This particular smith worked around 1715 as revealed on the nakago.   The nakago is ubu with one mekugi ana. The Hada is itame, the Hamon suguha with nie. Comes in new shirasaya.

 

SOLD

 

PURCHASE / INQUIRIES