BOOKS

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

PLEASE NOTE:  Due to their weight, shipping books can be expensive.  Within the US books can be shipped via "Media Mail" which is  is very reasonable.  Outside the US actual shipping charges will apply.

 

DIE MEISTER DER JAPAN

 

COMPTON'S 100 MASTERPIECES

ARISAKA SHOGO HEIKIKO

 

GEMPAI, CIVIL WARS OF JAPAN

 

HYAKU NIN HYAKU KEN

INTRO TO JAPANESE SWORDS

 

JAPANESE SWORD BLADES

 

 

ART AND THE SWORD

 

JAPANESE SWORDS - FIELD MUSEUM

 

JOLY'S NAMES & KAKIHANS

 

KATANA NO GIMEI

KATCHUSHI MEIKAN

 

KINKO MINO BORI

 

KUBIKIRI ASAEMON TOKEN OSHIGATA

KOKAN TOKEN BINRAN

 

MINO-TO

 

NIHON KATCHU ZUKAN

NIHON NO MEISO

 

NIHON NO TSUBA

 

NIHON TOKO JITEN

NIHONTO MEIKAN

 

NIHONTO NO OKITE TO KUCHO

 

NIPPONTO NO KOSHIRAE

OSLO ETNOGRAFISKE MUSEUM

 

PABST CATALOG

 

 SHIN NIHONTO KANTEI NYUMON

SHUMI NIPPON TO

 

TANTO

 

TECHNIQUE OF OSHIGATA MAKING

THE TENGU SWORD

 

TOKO SORAN KAWAGUCHI

 

TOKO TSUBA KO JITEN

TOKEN BANZUKE KOTO HEN

 

TSUBA KANSHO

 

 

WAGA KYODO KATANA

WAKIZASHI NO MIRYOKU

 

YAMANAKA NEWSLETTERS

 

ZUSETSU TOSO KINKO MEISHUROKU

 

BENJAMIN LYMAN REPORT 1892

 

 

 

 

 

 

HOME

SWORDS

CONTACT